Declarația ALLEA cu privire la „Necesitatea strategiilor privind drepturile de proprietate intelectuală la instituțiile academice”

2019-11-12

Grupul de lucru ALLEA pentru Programul Horizon Europe a pregătit Declarația cu privire la „Necesitatea strategiilor privind drepturile de proprietate intelectuală la instituțiile academice”. Prin Grupul său de lucru ALLEA în numele Academiilor europene contribuie la dezvoltarea cadrului UE pentru finanțarea cercetării și legislația de bază. Grupul de lucru încearcă în special să se asigure că Programele europene de finanțare a cercetării sunt dezvoltate pe baza intereselor comunității „Wissenschafts” și promovează deplina reprezentare a tuturor domeniilor științifice. Mai multe informații despre activitățile ALLEA în Programul Horizon Europe și în Grupul de lucru pot fi găsite aici: https://allea.org/horizon-europe/.

Publicat la Berlin de ALLEA – Toate Academiile Europene, Noiembrie 2019

Puteți accesa textul declaratiei in limba engleza: ALLEA Statement "The need for intellectual property rights strategies at academic institutions"