Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, marcată la Academia de Științe a Moldovei

2019-11-12

                                                


De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, membrii AȘM, comunitatea științifică, s-au întrunit într-o ședință festivă, la Academia de Științe a Moldovei. La festivitatea au fost prezenți consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, doctor în istorie Corneliu Popovici, președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, doctor Andrei Chiciuc, reprezentanți ai corpului diplomatic, institutelor de cercetare, universităților. Înainte de a trece la realizarea agendei sesiunii, a fost anunțat un minut de reculegere în memoria savanților plecați de curând în eternitate.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a inaugurat festivitatea, adresând un mesaj de felicitare celor care și-au dedicat întreaga viață cercetării, care au făcut istorie în domniile științifice, au creat școli științifice, au îndrumat și crescut cadre înalt calificate care fac cinste nu doar comunității științifice, dar și țării. Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare – temeiul principal care ne-a întrunit astăzi în ședința festivă a membrilor AȘM și a întregii comunități științifice – este marcată în fiecare an la 10 noiembrie și oferă oportunitatea de a mobiliza și concentra factorii de decizie, mediul academic, societatea civilă în jurul temei științei și rolului ei în lumea modernă”, a menționat președintele AȘM, precizând că scopul acestei zile este angajamentul internațional și național, la nivel de fiecare țară, de promovare a științei în sprijinul păcii și al dezvoltării, necesitatea responsabilizării și utilizării pe larg a rezultatelor științei în beneficiul societății. În context, președintele AȘM a făcut și o trecere în revistă a principalelor rezultate obținute în sfera științei și inovării, aducând la cunoștința comunității științifice pașii întreprinși de Academia de Științe a Moldovei pentru promovarea modificărilor la Codul cu privire la știință și inovare și revenirea institutelor de cercetare sub egida AȘM. Totodată, președintele AȘM a abordat o serie de probleme, apărute în rezultatul implementării reformelor în știință și, în primul rând, cele ce vizează finanțarea științei și readucerea institutelor de cercetare în subordinea AȘM, pledoarii susținute de mai multe Academii din regiune. (Discurs integral).

Consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, dr. Corneliu Popovici, a transmis mesajul de salut al Președintelui Republicii Moldova și încrederea în potențialul științific autohton. Totodată, oficialul a venit și cu informații privind promovarea inițiativei legislative a șefului statului ce vizează modificarea Codului cu privire la știință și inovare. Demnitarul a făcut referire la o serie de deficiențe atestate în politicile statului în domeniu, promovate în ultima perioadă, în special, la carențele Programului național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023. În acest sens, consilierul Popovici a insistat asupra Metodologiei de finanțare a proiectelor în domeniul cercetării, dar, în mod special, asupra proiectului Metodologiei de finanțare instituțională, document care, în opinia sa, necesită îmbunătățiri la toate capitolele. „Dacă lacunele din documentele guvernamentale nu vor fi înlăturate și dacă neglijența factorilor decidenți va persista, sistemul de cercetare și inovare din țara noastră riscă să fie aruncat într-o criză profundă și de lungă durată”, a declarat reprezentantul Președinției, Corneliu Popovici, anunțând că lupta pentru salvarea științei continuă (înregistrarea video a discursului integral - https://www.facebook.com/popovici.corneliu.3/videos/2835939716457798/) .

În cadrul manifestării a avut loc ceremonia de înmânare a premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate valoroase obţinute în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginereşti, precum şi pentru promovarea ştiinţei în mass-media. Președintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse a fost desemnată acad. Eva Gudumac, secretar – doctorul habilitat Veaceslav Ursachi. Premiile au fost înmânate laureaților de către personalități notorii din cadrul mediului academic, precum și oficiali, prezența la eveniment:
Premiul AȘM în domeniul Biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru” – acad. Maria Duca
Premiul AȘM în domeniul Medicină „Constantin Țîbîrnă” - doctor habilitat Viorel Nacu
Premiul AȘM în domeniul Agricultură „Ilie Untilă” - doctor habilitat Eugeniu Alexandrov
Premiul AȘM în domeniul Inginerie „Ion Hăbăşescu” - doctor habilitat Ghenadii Korotcenkov
Premiul AȘM în domeniul Matematică și Informatică „Constantin Sibirschi” - doctor Valeriu Ungureanu
Premiul AȘM în domeniul Fizică „Vsevolod Moscalenco” - membrul corespondent Ion Geru
Premiul AȘM în domeniul Chimie „Nicolae Gărbălău” - doctor habilitat Fliur Macaev
Premiul AȘM pentru tineri cercetători (în domeniul științelor vieții, științelor exacte și inginerești) „Boris Melnic” - Eugenia Covaliov
Premiul AȘM pentru promovarea științei în mass-media „Pârghia lui Arhimede” - jurnaliștii Nicolae Becciu și Andrei Viziru.

Președintele AȘM a felicitat laureații Premiilor AȘM, adresând felicitări cordiale și tinerilor care fac primii pași în cercetare. Tinerii cercetători și-au prezentat realizările în cadrul unei expoziții, inaugurate în aceeași zi la AȘM, inclusiv, în contextul Zilei Naționale a Tineretului, marcat la 10 noiembrie, dar și Zilei Internaționale a Studenților, marcată pe 17 noiembrie. Cu prilejul zilei profesionale a fost pregătite expoziții de carte, foto și artă plastică.

Manifestarea a finalizat cu un mic recital al studenților de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și elevilor de la Școala muzicala „E. Doga” din Chișinău.

Eugenia Tofan,
specialist principal,
Secția management academic și relații externe