Colocviului național Lecturi in memoriam academician Silviu Berejan

2019-11-11
 

Marți, 12 noiembrie 2019, ora 10.00, în Sala Mică a AȘM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, et. II), va avea loc cea de-a IV-a ediție a Colocviului național Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
 
Moderator
Dr. hab., conf. univ. Nina Corcinschi, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
 
Mesaje de salut
Dr. hab., conf. univ. Nina Corcinschi, director al Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”
Acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM
 
Comunicări în plen
Acad. Mihai Cimpoi, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”,
Literatura contemporană în viziunea academicianului Silviu Berejan
 
Dr. hab., prof. univ. Vasile Bahnaru, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”,
Acad. Silviu Berejan – contribuţia lui la reglementarea teoretică a fenomenelor de semantică
 
Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
Cetățeanul și savantul acad. Silviu Berejan
 
În cadrul colocviului va avea loc o Lansare de carte.  
 
 
La eveniment se invită reprezentanții mass-media.
 
Eugenia Tofan, 
specialist principal, 
Secția management academic și relații externe