La Academia de Științe a fost inițiată o platformă de discuții privind soluționarea colectării datelor statistice în domeniul cercetare-inovare

2019-07-30

 


Sub egida Academiei de Științe a Moldovei, la 29 iulie curent, a avut loc o masă rotundă, în cadrul căreia a fost inițiată o platformă de discuții privind soluționarea colectării datelor statistice în domeniul de cercetare și inovare. Participanți la întrunire au fost reprezentanți ai MECC, ANACEC, ANCD, AGEPI, IDSI, Ministerului Finanțelor, Biroului Național de Statistică, precum și ai institutelor de cercetare și entităților cu componentă de cercetare din țară.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu consideră importantă întrunirea în cauză, în contextul pregătirii raportului cu privire la starea științei, care a fost prezentat recent la AȘM, proces în care au fost depistate mai multe probleme ce țin de datele statistice. „Din diferite surse am primit o diversitate de date și am depistat că ceea ce avem pe intern nu totdeauna corespunde cu datele pe care noi le scoatem din bazele internaționale. De exemplu, în raportul de la UNESCO figurau date care nu ne prezentau în cea mai favorabilă lumină, date despre finanțarea cercetării și pentru fiecare țară era descris contribuția din diferite surse, ceea ce vine de la buget, de la sectorul privat, din granturi externe, iar în cazuri RM era scris procentul care vine din granturi externe și în rest era ADN-ul. E clar că nu putem favoriza această situație, cu atât mai mult că suntem asociați la programele europene, cu atât mai mult că noi facem tot posibilul ca să ne integrăm în spațiul european de cercetare, facem tot ce depinde de noi ca să internaționalizăm știința pentru a beneficia de colaborările internaționale”, a remarcat președintele Tighineanu în  debutul discuțiilor.
 
Înainte de a trece la schimbul de opinii propriu-zis, director IDSI, dr. Igor Cojocaru a făcut o prezentare care a inclus o descriere amplă a problemei de pe agendă. Directorul Cojocaru a prezentat datele statistice incluse în strategia națională de cercetare-dezvoltare în 2020, sistemele informatice care dețin date relevante privind cercetarea-dezvoltarea la nivel național, ce date statistice se colectează la Biroul Național de Statistică la nivel național etc. În studiul său,  directorul IDSI a prezentat și un exemplu care relevă situația în care datele nu de fiecare dată corelează între ele și problemele care nu reflectă suficient de bine realitatea. Analiza expusă a fost urmată de recomandări și propuneri de soluții, care, potrivit raportorului, ar facilita într-un termen restrâns identificarea și colectarea datelor necesare, astfel încât următorul raport privind starea științei în RM, pe care-l va pregăti AȘM, să utilizeze datele de la diferite entități interesate, raportul să fie unul cât mai real, să cuprindă mult mai multe informații și să acopere într-adevăr toată sfera de cercetare-inovare din RM. „Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate, de fapt, aceasta este o provocare, care o inițiasem, cel puțin, la institut mai mult de 10 ani. Provocarea vine din momentul când am încercat să găsim publicații ale colegilor și exact datau din 2019, când au observat că de fapt sunt probleme la componenta statistică. Am formulat prezentarea statistică în domeniul cercetării și inovării din RM Politici bazate pe dovezi și practic am făcut o abordare de la colectare de date la colectarea pe dovezi, un principiu al auditului în care am încercat și eu pe o perioadă să mă specializez în domeniul ce vizează securitatea informațională”, a specificat directorul Igor Cojocaru, punând la dispoziția participanților un fel „față de masă”, cum a numit-o directorul, cu date administrative din cercetare-dezvoltare sau în termeni mai academici, „povara comunității științifice”. De fapt, aceasta este descrierea de câmpuri ale diverselor rapoarte care sunt colectate de părțile interesate, un rod al muncii colectat pe parcursul a trei ani de zile.          
Prezent la eveniment, directorul general al Biroului Național de Statistică, Vitalie Valcov, a mulțumit pentru invitația de a participa la aceste discuții și pentru intenția AȘM de a relansa colaborarea cu BNS. Vorbind despre elaborarea indicatorilor statistici pe domeniul cercetare-dezvoltare, directorul Valcov a menționat că nu poate fi negat acel progres care a fost înregistrat în colaborarea cu AȘM, dar evident că și instituția pe care o coordonează nu este mulțumită de anumite rezultate pe care le au la momentul actual. De aceea, consideră că inițierea acestei  platforme de discuții va soluționa o multitudine de probleme din domeniu, prin relansarea unei colaborări, dar mai ales prin dezvoltarea unui parteneriat viabil care ar impulsiona și dinamiza colaborarea în acest sens. „Nu o să intru acum în detalii ce reflectă problemele cu care noi ne confruntăm, cred că asta ține de activitatea grupului de lucru care va fi creat, dar vreau să spun că noi suntem întru totul deschiși pentru a soluționa la maxim acele probleme cu care ne confruntăm și noi și știința academică pentru a obține cele mai relevante date, mai ales, în contextul obiectivelor de dezvoltare a mileniului”, a conchis directorul BNS.
 
La rândul său, președintele Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, dr. hab. Andrei Chiciuc, a spus căANACEC nu este o instituție colectoare de date statistice, însă este o instituție furnizoare de aceste date statistice. „Împreună cu AȘM, noi am relansat evaluarea revistelor științifice și a manifestațiilor științifice, acest lucru se regăsește deja în baza de date IBN. Aș reaminti un lucru care probabil îl cunoaștem cu toții, cele mai relevante și cele mai exacte date cu privire la persoanele cu titlu științifice, cu titluri științifico-didactice se regăsesc la noi la agenție, fiindcă noi emitem diplomele și cu plăcere o să ne includem și o să furnizăm informații, doar că trebuie să găsim o platformă, cum o să facem acest lucru ca aceste date să se regăsească și în baza de statistică pe lângă toate titlurile științifice”, a menționat președintele ANACEC, reiterând deschiderea pentru colaborare și furnizare a datelor celor mai veridice.
 
Participanții au făcut schimb de opinii pe mai multe probleme de interes, au venit cu diverse recomandări și propuneri, iar la finele întrunirii s-a propus crearea unui grup de lucru, care va analiza situația urmare a discuțiilor purtate și provocărilor. Acesta va fi constituit din reprezentanții entităților interesate, iar către luna octombrie a anului în curs se va reveni la noi discuții în cadrul formatului instituit, va fi organizată o platformă pentru a îmbunătăți situația ce vizează datele statistice în domeniul cercetare-inovare. 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM